Mnoho neziskových organizací chce být zcela pochopitelně vidět. Centrum strategických studií není žádnou výjimkou a tak se o to snaží co možná nejvíce. Jak konkrétně? Pomocí publikační činnosti. Do té nemusí spadat nutně jenom knihy, jelikož publikační činnost může být spojena i s oblastí časopisů. A právě takový je vydáván a slouží hlavně k tomu, aby se podílel na podpoře bezpečnosti v naší zemi. Samozřejmě nepřímo, jelikož prostřednictvím něj je na mnoho věcí poukazováno, stejně jako je určený i k tomu, aby se vedla debata.

Centrum strategických studií vydává časopis s názvem Rexter

Název je poměrně zajímavý a originální. Pokud vám dané slovo nic neříká, jen třeba připomenout, že se jedná o zkratku. A to hned několika slov. Ty vycházejí vlastně už ze samotného zaměření daného časopisu. Jedná se o publikaci, která je určená hlavně pro výzkum terorismu, ale pochopitelně i dalších hrozeb, kterými je extremismus a také radikalismus. Obojí v naší zemi poměrně výrazně kvete a je tedy jasné o hrozbě nejenom vědět, ale vědět i to, jak se jí postavit. Daný časopis je tedy určený jak k tomu, aby upozornil na možné problémy, tak i proto, aby hledal příčiny, nebo přicházel s možnými řešeními, jak zajistit celkovou bezpečnost v zemi.

Současnost, ale mi minulost

Časopis Rexter je celkem zajímavý i tím, že se nezaměřuje nutně jenom na soudobé problémy, které mohou souviset s různými malými, ale i velkými skupinami. Jedná se o časopis, který je unikátní také v tom, že nezapomíná na pohledy do minulosti. Je to dáno především tím, že mnoho věcí, pokud jde o celkovou bezpečnost, bývá opakováno. U mnohých situací tak dochází k tomu, že se přímo kopírují různorodé scénáře, vlivem čehož může opět dojít k hrozbě. A časopis a Centrum strategických studií na ni dokáže upozornit. A to nejenom na svých stránkách, ale i jinak.

Pokud je něco, co by měla stoprocentně zaručit každý země, a to pro své občany, tak je to zcela pochopitelně bezpečnost. Jak se to daří konkrétně v naší zemi? Musíme říci, žer celkem dobře. Nejenom, že máme jistotu různých policejních, nebo vojenských složek. Existují i další varianty, které k celkové ochraně výrazně přispívají. O co se jedná? Jde o Centrum strategických studií. Pokud jste tento název nikdy neslyšeli, potom je třeba říci, že se jedná o občanské sdružení. Jedná se o nevládní, a také nezávislou organizaci, která se právě oblastí bezpečnosti zajímá.

Co je cílem?

Nejde pochopitelně o složku, která by byla spojována se silou – jako je tomu například u armády. Samotné Centrum strategických studií je totiž zaměřeno spíše tím směrem, že se prostřednictvím něho mohou vést debaty. A to ty odborné. Jde p debaty, které jsou spojeny s tématem bezpečnosti v naší zemi, stejně jako debaty, které jsou spojeny také s prevencí, ale zcela pochopitelně i s řešením různorodých konfliktů. Co je následně výsledkem? Možnost jistoty, že Česká republika bude mnohem bezpečnějším místem. A to proto, že se mohou během této debaty vyhodnotit případná rizika. A prevence je vždy důležitější, než případný výsledný zásah.

Iniciace mnoha věcí

Centrum strategických studií tedy vede debatu. To již víte. Nutno ale připomenout, že ona debata může být spojena s celou řadou akcí, které jsou právě prostřednictvím daného centra iniciovány. O co například se jedná? Hlavně to jsou různé bezpečnostní konference, ale jsou to ale i semináře, na které může přijít nejenom odborná veřejnost. Nechybí ani podpora oblasti vzdělávání, jelikož i toto je okruh, který může být s celkovou bezpečnostní spojen. Okrajová oblast se potom týká i samotných výzkumných projektů a publikační zaměřené, které jsou doplňujícím segmentem toho, co toto sdružení v ČR dělá.